การดุลสมการรีดอกซ์

1. การดุลสมการรีดอกซ์โดยใช้เลขออกซิเดชัน สามารถสรุปขั้นตอนที่สำคัญได้ดังนี้

                1. หาเลขออกซิเดชันที่เพิ่มขึ้นของตัวรีดิวซ์ และเลขออกซิเดชันที่ลดลงของตัวออกซิไดส์

                2. ทำออกซิเดชันที่เพิ่มขึ้น และลดลงให้เท่ากัน โดยเขียนเลขออกซิเดชันที่เพิ่มขึ้นไว้ข้างหน้า 

ตัวออกซิไดส์ และเลขออกซิเดชันที่ลดลงไว้หน้าตัวรีดิวซ์

                3. ดุลจำนวนอะตอมของธาตุต่างๆ และประจุรวมทั้งซ้ายและทางขวาของสมการให้เท่ากัน สำหรับในสารละลายกรดให้เติม H+ ส่วนในสารละลายเบสให้เติม OH จากนั้นดุลจำนวนอะตอมของไฮโดรเจนและออกซิเจนโดยการเติมน้ำเข้าไปในปฏิกิริยาแล้วทำให้สัมประสิทธิ์ต่ำสุด

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s